Arbetsnära lärpodden
Utblick: Samtal om lärande mellan Länsförsäkningar och Arbetsförmedlingen

Utblick: Samtal om lärande mellan Länsförsäkningar och Arbetsförmedlingen

February 27, 2020

Utmaningar för oss som arbetar med kompetensutveckling är ofta likartade oavsett om det gäller näringslivet eller inom den offentliga sektorn. Men hur möter vi utmaningarna? Vad kan vi lära av varandra?

Om det samtalar Jeanette Almberg, som är chef för Affärsutbildning på Länsförsäkringar, och Ulf Söderberg som arbetar på Arbetsförmedlingens enhet för kompetensförsörjning. Och det gör vi i en gemensam podd, så du får alltså samma innehåll i Arbetsnära lärpodden från Arbetsförmedlingen och Kompetenspodden från Länsförsäkringar.

I det pedagogiska perspektivet handlar det om förändring...

Utblick: Tetrapak och Linkedin Learning

Utblick: Tetrapak och Linkedin Learning

February 3, 2020

Externa kursbibliotek med generiskt innehåll inom många ämnen växer starkt idag och är ett alternativ till att själv utveckla kurser eller köpa in skräddarsydda från leverantörer. I det här avsnittet berättar Anna Olsson om hur Tetra Pak implementerat Linkedin Learning för sina anställda.

Det pedagogiska perspektivet berättar hur man ska få samma resultat av en lärinsats genom att göra olika för de som lär...

Jenni om lokalt lärande

Jenni om lokalt lärande

January 23, 2020

Kompetensutvecklingen inom Arbetsförmedlingen förändras. En av förändringarna är att, istället för att producera centrala utbildningar, ska myndighetens enhet för kompetensförsörjning stödja mer av lokala och regionala lärinsatser.

Ett pågående exempel på det är en satsning i Norrbotten, där Arbetsförmedlingen har ett gemensamt lärande tillsammans med tjänstemän från Luleås och Bodens kommuner.

Om det berättar Jenni Yli, som är satsningens projektledare, i det här avsnittet.

-----

Det pedagogiska perspektivet resonerar om det är rätt eller fel att göra misstag...

Framtidsspån: Lärande på Arbetsförmedlingen 2022

Framtidsspån: Lärande på Arbetsförmedlingen 2022

January 23, 2020

Det här ett är specialavsnitt av Arbetsnära lärpodden.

Idag (22 januari 2020) samlades Arbetsförmedlingens utbildningsledare, som är namnet på internlärarna, för att titta in i framtiden. Genom att använda en lösningsfokuserad metod, som vi kallar "Så gjorde vi", spånade man tillsammans kring hur en bra verksamhet för lärande och kompetensutveckling ser ut i december 2022. Man målade upp en bild av hur det skulle se ut i den bästa av världen.

Nästa steg i metoden, som bidrar till att alla får vara kreativa och lösningsfokuserade, var att lista alla de aktiviteter som gjorde från idag fram till slutet av 2022 för att få till den optimala lärverksamheten.

Så välkommen att ta del av ett spån om hur lärandet kan se ut i framtiden...

Utblick: Stefan Söderfjäll om ledningsgruppers lärande

Utblick: Stefan Söderfjäll om ledningsgruppers lärande

December 6, 2019

Att chefer är kunskapstörstande förstår man lätt om man ser till den uppsjö av litteratur för chefs- och ledarskap och det utbud av chefsutbildningar som finns att välja på. Men det är en sak att ensam förkovra sig och själv försöka utveckla sitt ledarskap. Som chef tillhör man ofta en ledningsgrupp, som kan vara ett effektivt forum för kompetensutveckling.

I det här avsnittet samtalar jag med Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, konsult och författare, om vad som fordras av en ledningsgrupp och dess medlemmar för att lärande ska bli av. Bland annat om vilken den enskilt viktigaste individuella egenskapen är.

Det pedagogiska perspektivet betraktar hur lärande förändrar dina beteenden...

Välkommen till årets sista avsnitt av Arbetsnära lärpodden!

Erik om vardagslärande

Erik om vardagslärande

September 23, 2019

Arbetstagare är införstådda med att samhällsutvecklingen fordrar egen kompetensutveckling. Problemet är att man inte tar konsekvenserna av det och kompetensutvecklar sig i tillräcklig omfattning. Om det och möjligheterna med vardagslärande pratar Erik Sandström på Arbetsförmedlingen. Han är en av de som leder den digitala omvandlingen av Arbetsförmedlingen, där kompetensutveckling är en av grundstenarna.

I det pedagogiska perspektivet förklaras vad "facilitering" är och vad det har med lärande att göra.

Välkommen till höstens första avsnitt av Arbetsnära lärpodden!

Utblick: TetraPak och vardagslärande

Utblick: TetraPak och vardagslärande

June 11, 2019

Hur lär sig man på fritiden? Den frågan ställde Tetra Pak till sina medarbetare och svaren de fick tog man till sig för att anpassa lärandet i arbetet. Anders Lyddby, som arbetar med strategiska frågor som digitalisering, automation och kvalitet på Tetra Pak, berättar om hur man förändrat den interna kompetensutvecklingen inom företaget.

I det pedagogiska perspektivet belyser vi betydelsen av engagemang för arbetet.

Utblick: Astar och  Google Classroom

Utblick: Astar och Google Classroom

April 24, 2019

Från och med det här avsnittet kommer vi att varva avsnitten med utblickar mot lärande utanför Arbetsförmedlingen. I den första utblicken möter du Alexandra Nyström och Gunilla Kvist från utbildningsföretaget Astar. De berättar om hur de organiserat sin interna och externa utbildningsverksamhet med Google Classroom och hur de gör för att få "alla med på tåget".

I det pedagogiska perspektivet får du en inblick i hur ett delvis nutida och delvis framtida system för att stötta ditt lärande ser ut.

Elisabeth om tillgänglighet

Elisabeth om tillgänglighet

April 10, 2019

Tillgänglighet i den digitala världen innebär att alla ska ha likvärdiga möjligheter. För de som skapar digital information och verktyg handlar det om att undanröja funktionshinder och/eller att kunna erbjuda likvärdiga alternativ. Med de här frågorna arbetar Elisabeth Aguilera på Arbetsförmedlingen, som jag samtalar med i det här avsnittet. 

I det pedagogiska perspektivet får du ett tips om hur du själv kan mäta ditt eget arbetsnära lärande på ett enkelt sätt.

Erik om film för lärande

Erik om film för lärande

April 2, 2019

Idag används ofta film i lärande online. Det är ett media som ska göra information mer lättillgänglig. Men hur fungerar det egentligen? I hur bör man göra för att det ska fungera som man vill?

I det här avsnittet berättar Erik Edler, medieproducent inom Arbetsförmedlingens kompetensutveckling, om fallgropar och framgångsvägar för att använd film för lärande.

I det pedagogiska perspektivet handlar detb om "death progress unit"...