Arbetsnära lärpodden
Fredrik om lärande i Coronatider

Fredrik om lärande i Coronatider

June 12, 2020

Coronapandemin har på några månader påverkat oss alla mer eller mindre och det gäller inte minst förutsättningarna för lärande i arbetslivet. Lärarledda kurser med hög interaktion i klassrum har ersatts av… ja, vadå?

Hur ser det ut hos Arbetsförmedlingen? Och hos andra organisationer?

Fredrik Uddeholt, kundansvarig för kompetensutveckling på Arbetsförmedlingen, beskriver vad som gjort inom Arbetsförmedlingen och hans intryck från en medlemsträff på samma tema med nätverket Swedish Learning Association (www.swelearn.se).

Det pedagogiska perspektivet slår ett slag för ökat teamlärande.

Ny inriktning på Arbetsförmedlingens utbildningsverksamhet

Ny inriktning på Arbetsförmedlingens utbildningsverksamhet

March 9, 2020

Förändringens vind blåser över Arbetsförmedlingen och det innefattar även former och inriktning för kompetensutvecklingsverksamheten. I det här avsnittet berättar Christer Strömstedt, som är chef för myndighetens enhet för kompetensförsörjning om hur framtiden för lärande och kompetensutveckling kan se ut.

 

Det pedagogiska perspektivet lyfter fram vad som måste vara centralt när lärande ska digitaliseras.

Utblick: Samtal om lärande mellan Länsförsäkningar och Arbetsförmedlingen

Utblick: Samtal om lärande mellan Länsförsäkningar och Arbetsförmedlingen

February 27, 2020

Utmaningar för oss som arbetar med kompetensutveckling är ofta likartade oavsett om det gäller näringslivet eller inom den offentliga sektorn. Men hur möter vi utmaningarna? Vad kan vi lära av varandra?

Om det samtalar Jeanette Almberg, som är chef för Affärsutbildning på Länsförsäkringar, och Ulf Söderberg som arbetar på Arbetsförmedlingens enhet för kompetensförsörjning. Och det gör vi i en gemensam podd, så du får alltså samma innehåll i Arbetsnära lärpodden från Arbetsförmedlingen och Kompetenspodden från Länsförsäkringar.

I det pedagogiska perspektivet handlar det om förändring...

Utblick: Tetrapak och Linkedin Learning

Utblick: Tetrapak och Linkedin Learning

February 3, 2020

Externa kursbibliotek med generiskt innehåll inom många ämnen växer starkt idag och är ett alternativ till att själv utveckla kurser eller köpa in skräddarsydda från leverantörer. I det här avsnittet berättar Anna Olsson om hur Tetra Pak implementerat Linkedin Learning för sina anställda.

Det pedagogiska perspektivet berättar hur man ska få samma resultat av en lärinsats genom att göra olika för de som lär...

Jenni om lokalt lärande

Jenni om lokalt lärande

January 23, 2020

Kompetensutvecklingen inom Arbetsförmedlingen förändras. En av förändringarna är att, istället för att producera centrala utbildningar, ska myndighetens enhet för kompetensförsörjning stödja mer av lokala och regionala lärinsatser.

Ett pågående exempel på det är en satsning i Norrbotten, där Arbetsförmedlingen har ett gemensamt lärande tillsammans med tjänstemän från Luleås och Bodens kommuner.

Om det berättar Jenni Yli, som är satsningens projektledare, i det här avsnittet.

-----

Det pedagogiska perspektivet resonerar om det är rätt eller fel att göra misstag...

Framtidsspån: Lärande på Arbetsförmedlingen 2022

Framtidsspån: Lärande på Arbetsförmedlingen 2022

January 23, 2020

Det här ett är specialavsnitt av Arbetsnära lärpodden.

Idag (22 januari 2020) samlades Arbetsförmedlingens utbildningsledare, som är namnet på internlärarna, för att titta in i framtiden. Genom att använda en lösningsfokuserad metod, som vi kallar "Så gjorde vi", spånade man tillsammans kring hur en bra verksamhet för lärande och kompetensutveckling ser ut i december 2022. Man målade upp en bild av hur det skulle se ut i den bästa av världen.

Nästa steg i metoden, som bidrar till att alla får vara kreativa och lösningsfokuserade, var att lista alla de aktiviteter som gjorde från idag fram till slutet av 2022 för att få till den optimala lärverksamheten.

Så välkommen att ta del av ett spån om hur lärandet kan se ut i framtiden...

Utblick: Stefan Söderfjäll om ledningsgruppers lärande

Utblick: Stefan Söderfjäll om ledningsgruppers lärande

December 6, 2019

Att chefer är kunskapstörstande förstår man lätt om man ser till den uppsjö av litteratur för chefs- och ledarskap och det utbud av chefsutbildningar som finns att välja på. Men det är en sak att ensam förkovra sig och själv försöka utveckla sitt ledarskap. Som chef tillhör man ofta en ledningsgrupp, som kan vara ett effektivt forum för kompetensutveckling.

I det här avsnittet samtalar jag med Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, konsult och författare, om vad som fordras av en ledningsgrupp och dess medlemmar för att lärande ska bli av. Bland annat om vilken den enskilt viktigaste individuella egenskapen är.

Det pedagogiska perspektivet betraktar hur lärande förändrar dina beteenden...

Välkommen till årets sista avsnitt av Arbetsnära lärpodden!

Erik om vardagslärande

Erik om vardagslärande

September 23, 2019

Arbetstagare är införstådda med att samhällsutvecklingen fordrar egen kompetensutveckling. Problemet är att man inte tar konsekvenserna av det och kompetensutvecklar sig i tillräcklig omfattning. Om det och möjligheterna med vardagslärande pratar Erik Sandström på Arbetsförmedlingen. Han är en av de som leder den digitala omvandlingen av Arbetsförmedlingen, där kompetensutveckling är en av grundstenarna.

I det pedagogiska perspektivet förklaras vad "facilitering" är och vad det har med lärande att göra.

Välkommen till höstens första avsnitt av Arbetsnära lärpodden!

Utblick: TetraPak och vardagslärande

Utblick: TetraPak och vardagslärande

June 11, 2019

Hur lär sig man på fritiden? Den frågan ställde Tetra Pak till sina medarbetare och svaren de fick tog man till sig för att anpassa lärandet i arbetet. Anders Lyddby, som arbetar med strategiska frågor som digitalisering, automation och kvalitet på Tetra Pak, berättar om hur man förändrat den interna kompetensutvecklingen inom företaget.

I det pedagogiska perspektivet belyser vi betydelsen av engagemang för arbetet.

Utblick: Astar och  Google Classroom

Utblick: Astar och Google Classroom

April 24, 2019

Från och med det här avsnittet kommer vi att varva avsnitten med utblickar mot lärande utanför Arbetsförmedlingen. I den första utblicken möter du Alexandra Nyström och Gunilla Kvist från utbildningsföretaget Astar. De berättar om hur de organiserat sin interna och externa utbildningsverksamhet med Google Classroom och hur de gör för att få "alla med på tåget".

I det pedagogiska perspektivet får du en inblick i hur ett delvis nutida och delvis framtida system för att stötta ditt lärande ser ut.

Play this podcast on Podbean App