Arbetsnära lärpodden
Utblick: TetraPak och vardagslärande

Utblick: TetraPak och vardagslärande

June 11, 2019

Hur lär sig man på fritiden? Den frågan ställde Tetra Pak till sina medarbetare och svaren de fick tog man till sig för att anpassa lärandet i arbetet. Anders Lyddby, som arbetar med strategiska frågor som digitalisering, automation och kvalitet på Tetra Pak, berättar om hur man förändrat den interna kompetensutvecklingen inom företaget.

I det pedagogiska perspektivet belyser vi betydelsen av engagemang för arbetet.

Utblick: Astar och  Google Classroom

Utblick: Astar och Google Classroom

April 24, 2019

Från och med det här avsnittet kommer vi att varva avsnitten med utblickar mot lärande utanför Arbetsförmedlingen. I den första utblicken möter du Alexandra Nyström och Gunilla Kvist från utbildningsföretaget Astar. De berättar om hur de organiserat sin interna och externa utbildningsverksamhet med Google Classroom och hur de gör för att få "alla med på tåget".

I det pedagogiska perspektivet får du en inblick i hur ett delvis nutida och delvis framtida system för att stötta ditt lärande ser ut.

Elisabeth om tillgänglighet

Elisabeth om tillgänglighet

April 10, 2019

Tillgänglighet i den digitala världen innebär att alla ska ha likvärdiga möjligheter. För de som skapar digital information och verktyg handlar det om att undanröja funktionshinder och/eller att kunna erbjuda likvärdiga alternativ. Med de här frågorna arbetar Elisabeth Aguilera på Arbetsförmedlingen, som jag samtalar med i det här avsnittet. 

I det pedagogiska perspektivet får du ett tips om hur du själv kan mäta ditt eget arbetsnära lärande på ett enkelt sätt.

Erik om film för lärande

Erik om film för lärande

April 2, 2019

Idag används ofta film i lärande online. Det är ett media som ska göra information mer lättillgänglig. Men hur fungerar det egentligen? I hur bör man göra för att det ska fungera som man vill?

I det här avsnittet berättar Erik Edler, medieproducent inom Arbetsförmedlingens kompetensutveckling, om fallgropar och framgångsvägar för att använd film för lärande.

I det pedagogiska perspektivet handlar detb om "death progress unit"... 

Mats om arbetsnära lärande

Mats om arbetsnära lärande

March 12, 2019

Kortkurser, "mikrolärande", kombinerat med kollegialt lärande i form av dialogträffar är ett exempel på arbetsnära lärande på Arbetsförmedlingen. Det har man under det senaste dryga halvåret prövat på i Skåne inom ämnet vägledande förhållningssätt. Om det och fördelarna framför att skicka iväg medarbetarna på flerdagarsutbildningar, berättar Mats Rydberger, som arbetar med utvecklingsfrågor inom marknadsområdet Skåne.

Det pedagogiska perspektivet berättar hur du kan öka din arbetsprestation med upp till 25%, utan att jobba hårdare...

Louise om förändringsstöd

Louise om förändringsstöd

February 11, 2019

Som ett sätt att förnya Arbetsförmedlingen och snabba upp införanden av nya arbetssätt och tjänster införs nu modellkontor, som ska fungera som just modeller för detta. En viktig funktion är chefernas förändringsledning och för detta kommer ett antal förändringsstödjare att finnas. Förändringsstödjarnas uppgifter är i mångt och mycket att leda ett arbetsnära lärande. Om modellkontor, förändringsstöd och samordning pratar Louise Arndt, som är samordnare för förändringsstödjarna vid Af Malmös modellkontor.

Det pedagogiska perspektivet försöker ge en bild av vad arbetsnära lärande är...

23. Röster från AF Skärholmen 1

23. Röster från AF Skärholmen 1

November 8, 2018

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen".

De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholmen. Det är anledningen till det här poddavsnittet, som är uppdelat i två delar.

I det första träffar du Mahmoud Rahimi Ghadim och Linda Maria Westergren, som jobbar inom AR, samt Marguerita som är sjukgymnast och Alfred som arbetar som SIUS. I den andra delen pratar jag med Arman, som är sektionschef. 

I det pedagogiska perspektivet handlar det om det alltid är kompetens som saknas när verksamheter haltar...

24. Röster från AF Skärholmen 2

24. Röster från AF Skärholmen 2

November 8, 2018

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att 2017-2019 stärka arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Det sker bland annat med den utåtriktade kampanjen "Se kraften" och internt genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser i "Se kompetensen".

De i landet som idag har lyckas bäst i arbetet är Af Skärholmen. Det är anledningen till det här poddavsnittet, som är uppdelat i två delar.

I den här andra delen pratar jag med Arman, som är sektionschef. I det första träffar du Mahmoud Rahimi Ghadim och Linda Maria Westergren, som jobbar inom AR, samt Marguerita som är sjukgymnast och Alfred som arbetar som SIUS. 

I det pedagogiska perspektivet handlar det om det alltid är kompetens som saknas när verksamheter haltar...

Vad kan vi lära av Kompetenslyftet?

Vad kan vi lära av Kompetenslyftet?

September 19, 2018

Arbetsförmedlingens kompetenslyft avslutades tidigare i år och har utvärderats av konsultföretaget Ramböll. I det här avsnittet samtalar jag med Gustav Larsson från Ramböll, som lett utvärderingen. Han berättar vad man kommit fram till och vilka rekommendationer som man ger Arbetsförmedlingen för att utveckla sin utbildningsverksamhet.

Röster från Luleå

Röster från Luleå

July 10, 2018

Hur har erfarenheterna från Kompetenslyftet tagits omhand i norr? Jag samtalar med några personer på Arbetsfömedlingen i Luleå, som på olika sätt bidrar till intern kompetensutvecklingen genom arbetsnära lärande. Det blir både tillbakablickar och hur man vill utveckla lärandet framöver.