Glenn om förändring, tyst kunskap och lärande organisationer

July 14, 2017

Glenn Granström har ett snart 50-årigt yrkesliv bakom sig, där han i olika roller har arbetat med verksamhetsutveckling och lärande. Om detta, och ett resonemang kring vad ”tyst kunskap” är, handlar samtalet i det här avsnittet. I det pedagogiska perspektivet får du träningstips.

 

00:0000:00

Kristina om nätverk för kompetenscoachning

July 7, 2017

Kristina Ding är förändringssamordnare och kompetenscoach i Skåne, där hon har initierat och samordnar marknadsområdets nätverk för kompetenscoacher. Om hur man kommer igång och utvecklar nätverksverksamheten partar vi om i det här avsnittet.

Det pedagogiska perspektivet belyser skillnaden mellan informationsöverföring och lärande. En skillnad som kanske inte alltid är uppenbar för alla.

00:0000:00

Monica om lärande och införande av nyheter i verksamheten

July 7, 2017

Monica Krenchel, med basen i Östersund, har flera roller parallellt: hon är kompetenscoach, digital coach och förändringssamordnare. I rollen som förändringssamordnare ingår Monica i ett nätverk för införande av nyheter från de projekt som bedrivs inom vår myndighet. Införande av nyheter är något som kräver ny kompetens och kring det samtalar jag med Monica.

Vad är en ”lärande organisation”? Det försöker det pedagogiska perspektivet ge svar på.

 

00:0000:00

Kim om den goda berättelsen om Arbetsförmedlingen

July 7, 2017

Kim Scharafinski är nyanställd på Arbetsförmedlingen och arbetar som sektionschef i Uppsala. Med drygt tre månader på myndigheten betraktar hon fortfarande verksamheten med nya ögon och har inte drabbats av ”hemmablindhet”. Bland mycket annat är det en sak hon slagits av: bristen på den goda berättelsen om Arbetsförmedlingen.

Avsnittets pedagogiska perspektiv får du lära känna några av kunskapens släktingar.

00:0000:00

8. Berzani om möjligheter och svårigheter i kompetenscoachningen

May 23, 2017

Berzani Anter är chef och kompetenscoach vid Kundtjänst i Globen. Vi pratar om förutsättningarna att vara chef och kompetenscoach och hur lokalt lärande kan se ut i framtiden.

00:0000:00

Rolf om chefer och arbetsnära lärande

April 18, 2017

Rolf Björklund arbetar med chefsutveckling inom Arbetsförmedlingen sedan 2011 och har en bakgrund som både militär, rektor och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. I den här episoden ger Rolf sin syn på vilken roll cheferna har för kompetensutveckling och lärande i arbetet. 

Det pedagogiska perspektivet handlar om hur du får grundläggande kunskap inom ett område på 20 timmar.

00:0000:00

Malin om ständiga förbättringar och lärande, del 2

March 20, 2017

Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 2, som även innehåller ett pedagogisk perspektiv om kognitiv återhämtning.

00:0000:00

Malin och ständiga förbättringar och lärande, del 1

March 20, 2017

Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 1.

 

00:0000:00

Stefan om stödet till kompetenscoachningen

February 21, 2017

För att stödja utvecklingen av kompetenscoachning för det arbetsnära lärande i samband med Kompetenslyftet har Enheter Kompetensutveckling avdelat åtta stycken erfarna utbildningsledare. En av dem är Stefan, som berättar om hur de arbetar för att kompetenscoacherna ska får det stöd de behöver. 

I det pedagogiska perspektivet lånar vi från arbetsmiljöområdet för att berätta om vad "lärfrämjande" kan vara.

00:0000:00

Heidi om Kundtjänsts kompetenscoachning

February 9, 2017

Kundtjänst i Karlskoga är i full fart sedan slutet av våren 2016 med Kompetenslyftet. En stor bidragande orsak till det är den lyckade samverkan mellan kompetenscoacherna och cheferna. Heidi Schwenk berättar om hur de arbetar.

Dessutom får du veta vilka insatser som är aktuella i Kompetenslyftet och hur lärande och KASAM hänger ihop.

00:0000:00