8. Berzani om möjligheter och svårigheter i kompetenscoachningen

May 23, 2017

Berzani Anter är chef och kompetenscoach vid Kundtjänst i Globen. Vi pratar om förutsättningarna att vara chef och kompetenscoach och hur lokalt lärande kan se ut i framtiden.

00:0000:00

Rolf om chefer och arbetsnära lärande

April 18, 2017

Rolf Björklund arbetar med chefsutveckling inom Arbetsförmedlingen sedan 2011 och har en bakgrund som både militär, rektor och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. I den här episoden ger Rolf sin syn på vilken roll cheferna har för kompetensutveckling och lärande i arbetet. 

Det pedagogiska perspektivet handlar om hur du får grundläggande kunskap inom ett område på 20 timmar.

00:0000:00

Malin om ständiga förbättringar och lärande, del 2

March 20, 2017

Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 2, som även innehåller ett pedagogisk perspektiv om kognitiv återhämtning.

00:0000:00

Malin och ständiga förbättringar och lärande, del 1

March 20, 2017

Malin Karlefors-Fredell är verksamhetssamordnare i Mo Norra Mälardalen, men också kompetenscoach. Dessutom var hon med i utvecklingsarbetet för ständiga förbättringar. Om hur dessa olika erfarenheter pratade vi så att tiden rann iväg och det blev två episoder. Detta är del 1.

 

00:0000:00

Stefan om stödet till kompetenscoachningen

February 21, 2017

För att stödja utvecklingen av kompetenscoachning för det arbetsnära lärande i samband med Kompetenslyftet har Enheter Kompetensutveckling avdelat åtta stycken erfarna utbildningsledare. En av dem är Stefan, som berättar om hur de arbetar för att kompetenscoacherna ska får det stöd de behöver. 

I det pedagogiska perspektivet lånar vi från arbetsmiljöområdet för att berätta om vad "lärfrämjande" kan vara.

00:0000:00

Heidi om Kundtjänsts kompetenscoachning

February 9, 2017

Kundtjänst i Karlskoga är i full fart sedan slutet av våren 2016 med Kompetenslyftet. En stor bidragande orsak till det är den lyckade samverkan mellan kompetenscoacherna och cheferna. Heidi Schwenk berättar om hur de arbetar.

Dessutom får du veta vilka insatser som är aktuella i Kompetenslyftet och hur lärande och KASAM hänger ihop.

00:0000:00

Eva om Kompetenscoachning

January 13, 2017

Kompetenscoachning introducerades samtidigt som Kompetenslyftet lanserades 2016. Hur har det gått under det första året? Vi samtalar Eva Eriksson, som är pedagog på Arbetsförmedlingen, om några av det första årets erfarenheter. Det "Pedagogiska perspektivet" handlar om hur man ska få effekt av utbildningar genom att satsa mindre på just utbildningar. Låter det motsägelsefullt? Lyssna får du höra logiken.

00:0000:00

Petra om Kompetenslyftet

January 3, 2017

I den första episoden intervjuas Petra Jansson om vad arbetet som huvudprojektledare för Kompetenslyftetinnebär. Dessutom blir det ett pedagogiskt perspektiv på "arbetsnära lärande".

00:0000:00

Maria och Ulf om Kompetensutveckling

April 15, 2016

Maria och Ulf resonerar kring Kompetenutveckling. Vad menar vi med begreppet?

00:0000:00

Podbean.com - superior podcast hosting.

April 5, 2016

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at http://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!