Röster från Luleå

July 10, 2018

Hur har erfarenheterna från Kompetenslyftet tagits omhand i norr? Jag samtalar med några personer på Arbetsfömedlingen i Luleå, som på olika sätt bidrar till intern kompetensutvecklingen genom arbetsnära lärande. Det blir både tillbakablickar och hur man vill utveckla lärandet framöver.

00:0000:00

Röster från Boden

June 15, 2018

Arbetsnära lärpodden (fd Kompetenslyftets lärpodd) besöker Arbetsförmedlingen i Boden och tar pulsen på det arbetsnära lärandet där. Och den här dagen toppade Boden som Sveriges varmaste plats :-)

00:0000:00

Kompetenscoachningen efter Kompetenslyftet

February 26, 2018

Kompetenslyftet går mot sitt avslut, men kompetenscoachningen fortsätter. Vi ska ta tillvara på alla goda initiativ som vuxit fram de här två åren för att fortsätta utveckla Arbetsförmedlingen mot en lärande organisation.  I det här avsnittet berättar Ulf Söderberg, pedagog vid enheten Kompetensutveckling, hur det ska ske.

I det pedagogiska perspektivet får du höra om fyra viktiga grundstenar för dig som har en lärfunktion i det arbetsnära lärandet. Dessutom blir det lite reklam för spelet om ständiga förbättringar och en mötesutbildning.

00:0000:00

Maria och Ulf om balanserad kommunikation

February 2, 2018

För att möten verkligen ska bidra till lärande och utveckling krävs kvalitet i möteskommunikationen. Det är viktigt att alla kommer till tals och att frågor behandlas ur fler än ett perspektiv. Om en modell för det – ”Balanserad kommunikation” – samtalar Maria Borg och Ulf Söderberg, som bägge är pedagoger på Arbetsförmedlingens enhet för kompetensutveckling.

Bra ytterligare information om ”Balanserad kommunikation” hittar du på battremoten.suntarbetsliv.se.

00:0000:00

Lena, Maria och Örjan om kompetenscoachningen

December 15, 2017

Stödet till kompetenscoachningen från de ”regionala utbildningsledarna” upphör från årsskiftet. Tre av dessa ser tillbaka på kompetenscoachningen och vilken betydelse den har haft, och kan fortsätta ha, på Arbetsförmedlingen.

I det ”Pedagogiska perspektivet” får du tips om hur du kan använda storytelling för lärande och förbättringsarbete.

00:0000:00

Roseli om att samordna kompetensutveckling

December 1, 2017

Roseli da Silva är verksamhetssamordnare (VSO) i MO 11 och har i den rollen varit ansvarig för bland annat Kompetenslyftet. MO 11 är den del av Arbetsförmedlingen som varit mycket framgångsrika när det gäller både deltagande i Kompetenslyftet och i arbetet med ständiga förbättringar. Så då var vi ju nyfikna på hur de arbetat för att nå dessa framgångar.

I det pedagogiska perspektivet får du ett tips om hur du ska fokusera för att få bra resultat av förändringsarbete.

00:0000:00

Maria om lärandet på Arbetsförmedlingen 2021

October 17, 2017

Maria var en av de första kompetenscoacherna 2017 och är nu tillbaka i den funktionen och året är 2021. Om allt som hänt kring lärande och kompetensutveckling under de fyra åren beättar hon i det här avsnittet. Det blir med andra ord en utflykt till framtiden...

Det pedagogiska perspektivet resonerar kring metoder och former för det arbetsnära lärandet.

00:0000:00

Fredrik om FLIP

September 22, 2017

Fredrik Uddeholt är en av alla som är med i arbetet att ta fram insatser för Kompetenslyftet. Det gör Fredrik inom verksamhetsförvaltning, där han tidigare bland annat varit med och producerat föreläsningsserien med Kelly Odell och insatser om ständiga förbättringar. Här berättar han om den senaste insatsen för förändringsledning på hög nivå, ”FLIP”.

Om vilka lärformer som väntar runt hörnet, baserade på hjärnforskning och utvecklade med modern teknik, behandlas i det pedagogiska perspektivet.

00:0000:00

Helena om kompetenscoachning på H38

September 22, 2017

Helena Davinder är arbetar på Säkerhetsenheten som handläggare och chefsassistent. Hon är också kompetenscoach och det är i den rollen hon berättar om bland annat hur arbetat med Kompetenslyftets insatser och lärande fungerar.

Det pedagogiska perspektivet förklarar att lära är att göra...

00:0000:00

Magnus om kulturell lyhördhet

September 22, 2017

Magnus Rydén är psykolog och utbildningsledare på Arbetsförmedlingen. Han är bland annat involverad i APU och utbildningar inom etableringsuppdraget.

I den här podden samtalar vi om kulturell lyhördhet, dvs hur  jag bör förhålla mig i mötet med människor med människor från andra kulturer.

I det pedagogiska perspektivet handlar det om självstyrt lärande.

 

00:0000:00